Regulamin konkursu “Wygraj 3 woski”

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Joanna Maj Dubińska, prowadząca działalność gospodarczą w Warszawie przy ul. Zamienieckiej 62/64/3, 04-158 Warszawie (NIP 113-276-70-29).

2. Fundatorem nagród jest Organizator.

§2. Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium Polski.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Instagram.

3. Konkurs trwa od dnia 1 listopada 2022 roku do odwołania.

4. Wyniki Konkursu będą ogłaszane co miesiąc, do 10 dnia każdego miesiąca, na profilu społecznościowym Organizatora (Instagram). Ponadto, Organizator będzie każdorazowo kontaktował się ze zwycięzcami.

§3. Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu przez Uczestnika zdjęcia, obrazującego ideę życia wolniej i opublikowanie go na swoim profilu w serwisie Instagram opatrując je hasztagiem #WolnoWolniej oraz oznaczenie na zdjęciu profilu wolnowolniej_pl.

2. W konkursie będzie wyłoniony jeden zwycięzca miesięcznie.

3. Zwycięska praca konkursowa zostanie wybrana przez Organizatora, bazując na kryteriach artystycznych oraz najbardziej oddającym ideę luksusu życia wolniej, dbania o swój balans według Organizatora.

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Instagram.

5. Nie biorą udziału w Konkursie prace naruszające prawa autorskie innych osób.

Regulamin konkursu